Scroll Top
İŞ ETİĞİ ANLAYIŞIMIZ
Real Cam Balkon yönetim kurulunun benimsediği İş Etiği Kuralları bir şirket kültürü haline gelmiştir. Bu kurallar Real Cam Balkon firmasının tüm kademelerinde “öz kültürümüz” yaklaşımıyla kabul edilip uygulanmaktadır.

Real Cam Balkon olarak, dürüstlük; öncelikli değerlerimiz arasında yer almaktadır. Tüm çalışanlar ve paydaşlarımızla iş ilişkisi ve süreçlerinde doğruluk ilkesiyle hareket ederiz.

Real Cam Balkon olarak tüm çalışan ve iş ortaklarımıza karşı şeffaflık temel değerlerimiz arasında yer almaktadır. Bu bağlamda hesap verilebilirlik anlayışı temel prensiplerimizdendir.

Real Cam Balkon olarak; işbirliği içerisinde olduğumuz markaların, hizmet verdiğimiz ve ilişki içerisinde olduğumuz değerli şirketlerin, tüm müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Tüm iştirakçilerimizin faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece firmamızın amaçları doğrultusunda kullanır; belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.

Real Cam Balkon olarak çıkar çatışmalarından uzak durmayı hedefleriz. Mevcut görevimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız. Real Cam Balkon adını ve gücünü, kimliğimizi, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaktan kaçınırız.

Real Cam Balkon olarak yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; profesyonel işbirliği içerisinde olduğumuz müşterilerimize, çalışanlara, tedarikçilerimize, rakiplerimize, topluma, insanlığa karşı “uluslararası iş etiği standartları” sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.